Lägre CO2 tillsammans

Vi vet att vi gör störst klimatnytta när vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål. Vårt miljöarbete sker därför fokuserat i våra projekt, där vi förvaltar, utvecklar och genomför våra kunders ambitioner.

Alla våra uppdrag startar med en workshopserie, Open Model. Tillsammans utgår vi från övergripande hållbarhetsmål, undersöker vad de innebär på projektnivå och ser till att de blir realiserbara. Under processen lär vi känna projektets förutsättningar, hittar utmaningarna och fastställer målbilden.

Vi kan mycket, men inte allt. Därför är vi noga med att inhämta kunskap och samverkar i ett brett nätverk av specialister som gör att vi har möjlighet att uppfylla de klimatmål som etableras för projekten.På kontorsnivå har vi åtagit oss att vara koldioxidneutrala senast 2030, och arbetar strategiskt för att utveckla byggbranschen genom vårt engagemang i LFM30.

Vi har erfarenhet av certifieringsprocesser inom bl.a. Miljöbyggnad, Noll CO2, Well, Byggvarubedömningen och Svanen och vi genomför kontinuerligt dagsljusberäkningar för att säkerställa att våra projekt lever upp till de krav våra kunder ställer.


Case study: Återbrukat

Kosterbåten - Malmö

Återbruk sparar miljön, bevarar historien och ger oväntad kontrast till nya projekt. I våra projekt har vi dragit lärdomar om vad som finns tillgängligt, var det är lämpligt att användas och hur vi kan uppgradera material för att förnya dess livslängd. Vår erfarenhet inom återbruk gör att vi har möjlighet att ge våra beställare råd, och presentera återbrukat material som ett realistiskt alternativ. Som en länk till det rivna och som utgångspunkt för en unik fasad, har vi låtit fasadplåt från de gamla industrihallarna i Varvsstaden bli balkongfronter till Kosterbåten i Malmö. Vi har utvecklat projektet tillsammans emd Serneke, och kommer att fortsätta vårt arbete med återbruk i Varvsstaden.


Case study: Återvunnet

Zenit - Lund

När vi väljer produkter, utgår vi från material som kan ingå i kretslopp. Enkelt, demonterbart och återvinningsbart är ledord, och vi presenterar koldioxidbelastning för våra designval för att våra kunder ska kunna fatta informerade beslut.
För Zenit, ett klimatneutralt kontorshus i Lund vi utvecklat tillsammans med Wihlborgs och EGA, innebar detta att vi letade fasadmaterial med minimal koldioxidbelastning. Valet landade därför på element av återvunnen aluminum, vilket säntke vår klimatskuld rejält, och hjälpte oss på vägen mot en certifiering i NollCO2.


Case study: Förnybart

Bo Kompakt - Virserum

Genom att använda mer trä kan vi sänka klimatbelastningen, bygga in kolsänkor, och säkra att vi våra byggmaterial kommer från förnybara resurser. Vårt experimentella bostadsprojekt i Virseum visar vilka kvaliteter ett genomfört träprojekt kan ge. Massiva träelement, som med hjälp av en CNC-fräs uppmanade till runda organiska former gav förutsättningar för en fantasifull och känslostark innemiljö, som trots sin lilla storlek är rik på upplevelser.


Case study: Biologisk mångfald

Urbana Villor - Malmö

Ända sedan Open Studios start har urban grönska och biologisk mångfald legat oss varmt om hjärtat. Vi ser att vi kan erbjuda vackra, upplevelserika miljöer som samtidigt erbjuder ekosystemtjänster när vi arbetar in gröna element i våra projekt. Med sina planteringsbalkonger erbjuder Urbana Villor trädgårdar, äppelträd och fågelkvitter direkt utanför dörren. Det är livskvalitet, för såväl människor som insekter.


Case study: Förtätning

Snickaren - Lund

Vi kartlägger fastighetsbestånd, letar efter luckor i stadsväven och undersöker hur tomter och byggnader kan utnyttjas mer intensivt. Vi anser att hållbar stadsutveckling i första hand tar tillvara på det byggdas kvaliteter och förstärker dessa, utnyttjar befintliga strukturer och överraskar med tillägg som i efterhand känns självklara. Det blir plats för fler, utan att det tar mer plats. Ett exempel finns i Lund, där vi tillsammans med LKF följt Snickaren ändå från detaljplaneskede. På befintlig fastighet har vi inpassat 65 nya lägenheter och en förskola, samtidigt som volymernas utformning bevarat de uppvuxna mäktiga träd som finns på gården.


Case study: Smart teknologi

Green Hub - Lund

Vi är nyfikna och använder oss av innovativ teknologi för göra våra hus smartare. I Green Hub integrerar vi solceller för självförsörjande förnybar energi, uppmuntrar till hållbar mobilitet genom automatiska passagesystem för cyklister och håller koll på grönskan med växtsensorer som med hjälp av regnvatten sköter bevattningen. Vi tror att modern teknologi kan hjälpa oss att göra rätt val, och vi skyndar gärna på utvecklingen genom att våga testa, utveckla och implementera nya idéer i våra projekt.


Case study: Delat

We Share - Göteborg och Malmö

Vi letar ständigt efter nya sätt att bo, arbeta och umgås på ett mer hållbart sätt. Genom att dela tjänster, utrymmen och saker kan vi ge möjlighet att skapa mervärde som inte kräver mer resurser. Tillsammans med Stena fastigheter har vi utvecklat We Share, en modern boendeform där det privata är lugnt och avskalat, det sociala bara är ett steg bort, och det hållbara är ramverket som skapar en framtidsäkrad boendemiljö med litet klimatavtryck.